• Udskriv
  • E-mail

Sundhed og velvære for alle aldre

Legepladsen Rosengade 21 i Nustrup

legeplads

Så er vi i mål med 7 nye redskaber og en bålhytte på legepladsen! Det ser godt ud og jeg håber, at alle vil passe godt på stedet.
 
 20170822 134444   20170822 134458   20170822 134537
 
Budgettet har været på i alt 460.000 kr., hvoraf
Nustrup Ungdomsforening har givet 250.000 kr.
Nustrup Ungdomsforenings Støtteklub har givet 25.000 kr.
Nustrup Sogns Beboerforening har givet 12.000 kr.
 
Herudover har følgende fonde bidraget til projektet:
SE Fonden
EGE Fonden
Toosbuys Fonden samt
Friluftsrådet
 
Vi er dybt taknemmelige for den enorme støtte vi har fået, som har gjort, at vi kunne få det hele til at hænge sammen. Vi håber, at alle vil hjælpe med til at holde legepladsen og hjælpe med det praktiske fremover. 
 
God fornøjelse!

På vegne af Nustrup Ungdomsforenings bestyrelse - Lise Steenberg Olsen
 

 
Opsætning af udendørs fitnissredskaber op på legepladsen på Rosengade i Nustrup:
Chest, Back, Sit op, Pulle Up, til styrketræning; AirValker, Cross, Hip til kredsløb; Sreetch, Bench til Smidighed.
 
Vi har søgt om dette projekt ved LAG Haderslev og fået tilsagn til 9 Fitnessredskaber som står nu på Legepladsen Rosengade 21.
 
Fra DGI Sønderjyllands lokalforeningspuljen har vi modtaget 7.400,00Kr. til fitnessredskaber
 
Vi har fået støtte fra:
Haderslev kommune sundhed og forebyggelse, Sydbank Vojens, Bæk Plantecenter, Vognmand Flemming Poulsen, Vognmand Benny Weisbjerg, Egon Simonsen, Jørgen Mortensen.

Det har ikke kunnet ladet sig gøre uden udvalgets og sponsorers hjælp der ligger mange frivillige kræfter i dette projekt som vi er meget stolte over, formålet med projektet her kan alle mødes med familien dyrke motion i den friske luft, skabe et samlingssted for alle så nu håber vi det vil blive flittig brugt.
 

Tak til alle der kom og ville dele indvielsen af fitness redskaberne med os, nu håber jeg at de vil blive benyttet rigtig meget, hvis der er nogen der ønsker instruktion på redskaberne kan du ringe til Susanne Pfänner 6024 5609 så vil hun hjælpe, tak til Mona, Brian, Susanne, Allan, Jesper, for godt samarbejde i udvalget, vi gættede på hvor mange der kom Mona vandt tillykke, hun var tættes på.
Tak til udvalget for det store slæb med at kører jord væk i trillebør og anhænger kører grus på det var godt vi fik hjælp af Jes og Kristian
Tak for et godt samarbejde i udvalget!

Kære hundelufter: vil du ikke nok gå uden om legepladsen Rosengade 21 det er ikke særlig lækkert at der bliver efterladt efterladen skaber der, det sker ofte så naboerne må ud at samle op. Vi ved der er mange der har poser med I skal selvfølgelig ikke skældes ud så I går bare tur som i plejer.

 

 
"Sundhed og velvære for alle aldre i Nustrup"
Sådan hedder vores projekt.
NU har søgt LAG midler til fitnessredskaber som skal stå på legepladsen Rosengade 21 i sep. 2013.
Tilbud og buget lød på kr.263.705,00 med fald underlag, den 29/11 2012 fik vi bevilget kr.131.852,50 af LAG Haderslev.
Bevillingen skulle sendes til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen på vegne af ministeriet for, by, land og landdistrikter, for at blive godkendt.
Herfra fik vi at vide der skulle sendes to tilbud med, vi fik et mere sendt af sted her lød tilbuddet på redskaber kr.190.152,34 uden fald underlag ifølge firmaet er de godkendt og sat op mange steder i Jylland.
Svar fra ministeriet d. 14. maj. 2013 godkendt på kr.190.152,34 vi kunne få bevilget kr. 95.076,17.
Vi har fået byggetilladelse. Nu skal vi have redskaberne godkendt til opsætning, dette er sendt til legepladsinspektøren, så nu venter vi på svar.
Vi skal ikke have noget sat op inden vi ved om de kan godkendes - ellers kan vi jo risikerer at skulle betale det hele selv.
Jeg har den 27/6 søgt fonde AP. Møller & hustru fond Nordea, Sydbank, Udvalget for Sundhed og forebyggelse, Haderslev i bevægelse, her skal ansøgningen først i strategiudvalg og den 29. sep. for i Haderslev sundhed og forebyggelse Haderslev i bevægelse.
Da vi fik tilsagn om pengene fra ministeriet, spurgte vi om nogen ville sidde i udvalget det har Majbrit Jensen, Mona Brink, Susanne Pfänner, Brian Enne, Jesper Andreasen, Allan Rokkedahl, Lise Steenberg Olsen sagt ja til.
Vi har haft det første møde hvor vi var på legepladsen for at se hvor redskaberne kunne placeres.
Så nu venter vi spændt på vores ansøgninger så vi kan komme i arbejdstøjet.
 

Nustrup Ungdomsforening

Lise Steenberg Olsen
 

 
Projektet er støttet af ...
Støttet af LAG Haderslev